Meeting #9

Sport als hefboom bij herstel van kanker:
sociaalmaatschappelijke beperkingen en opportuniteiten

Maandag 3 oktober 2022, Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Insteek

Na afloop van onze presentatie over sociaal-sportief werk op het congres van het Netwerk Lokaal Sportbeleid in Hasselt gaf een sportfunctionaris ons mee dat een bepaalde groep nog meer in de kou blijft staan, namelijk personen in armoede die worden geconfronteerd met kanker. “Nochtans zouden net zij het meest gebaat zijn bij sportbeoefening,” beklemtoonde ze.

Goedele Adams gaf zo een straffe voorzet voor het thema van Meeting #9. Haar persoonlijke getuigenis werd voorafgegaan door het pionierende praktijkonderzoek van Marie Crabbé, Vicky Van Stappen en Dimitri Vrancken (Arteveldehogeschool). Naast overzicht en inzicht reiken zij ook concrete instrumenten en handleidingen aan die zowel voor professionals als lotgenoten interessant kunnen zijn. Bij de bewustwording speelt ook de adviserend arts een cruciale rol. Dr. Christophe Heylbroeck (adviserend arts bij CM) ging daar dieper op in.

Presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #9 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Eduard Delputte)

Programma

19u30

Ontvangst met sociaal-sportieve warming-up in de Ceremoniezaal
Jongeren van Out of the Boks onder leiding van Apty Shabouev (Groep Intro, Kortrijk)

19u45

Verwelkoming
Pascal Delheye
 (UGent-Leerstoel Frans Verheeke — De Toekomst van de Sport)

19u50

Moving Cancer Care: drempels, hefbomen en praktijkgerichte leidraad
Marie Crabbé, Vicky Van Stappen, Dimitri Vrancken (Arteveldehogeschool)

20u10

Uit het leven gegrepen: sport als hefboom bij herstel van kanker
Goedele Adams (lotgenoot | Sportdienst Bornem | Raad van Bestuur Think Pink)

20u30

‘Kom in beweging’, over de stimulerende rol van de adviserend arts bij werkhervatting als hefboom tot herstel
Christophe Heylbroeck (adviserend arts bij CM)

20u50

Mogelijkheid tot vraagstelling uit het publiek

21u00

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel

Van links naar rechts: Goedele Adams, Christophe Heylbroeck, Dimitri Vrancken, Marie Crabbé
(fotograaf: Eduard Delputte – klik op de foto voor een groter beeld)