Privacy Policy

1. Inleiding

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe er – in overeenstemming met de privacywetgeving – mee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen ze worden gebruikt. Daarnaast vindt u ook informatie over al uw rechten met betrekking tot de gegevens die u verschaft en hoe u uw rechten kunt laten gelden.

2. Betreft detoekomstvandesport.be

Naar aanleiding van de publiektoegankelijke meetings die worden georganiseerd vanuit de UGent-Leerstoel Frans Verheeke – De Toekomst van de Sport wordt naar persoonsgegevens gevraagd. Heeft u vragen of problemen omtrent het opvragen en gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact op via info@detoekomstvandesport.be

3. Doel van het opvragen van de gegevens

Hieronder wordt toegelicht met welke bedoeling gegevens worden verzameld.

3.1. Contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld als u via de website inschrijft voor een publiektoegankelijk evenement met het oog op een performante organisatie ervan. In dit registratieformulier wordt alleen gevraagd naar basisgegevens in functie van dat evenement.

3.2. Analytics
Metagegevens (zoals de duur van het websitebezoek of het aanklikken van bepaalde pagina’s) worden verzameld om de werking van de website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden enkel verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

3.3. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je kunt deze cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen.

4. Ontvangers

De gegevens die detoekomstvandesport.be ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. Combell
De website (en database) worden gehost bij Combell. Gegevens die u achterlaat op de website van detoekomstvandesport.be zijn op de servers van Combell opgeslagen.

5. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door detoekomstvandesport.be, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Contact opnemen
Op het moment dat u via e-mail contact opneemt met detoekomstvandesport.be, worden die gegevens die u meestuurt (zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en jobtitel) opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

5.2. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem en dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging

Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door detoekomstvandesport.be of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van detoekomstvandesport.be privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

7. Uw rechten

7.1. Recht op inzage
U hebt het recht om ten allen tijde uw gegevens op te vragen die bij detoekomstvandesport.be bewaard worden. Dit kan eenvoudig door contact op te nemen via info@detoekomstvandesport.be. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rechtzetten door detoekomstvandesport.be.

7.3. Recht op wissen van gegevens
Wenst u dat uw gegevens niet langer bij detoekomstvandesport.be worden opgeslagen, dan heeft u het recht om die gegevens te laten wissen.

7.4. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat detoekomstvandesport.be niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

8. Plichten

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd en opgeslagen op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een performante organisatie van de evenementen en een performante werking van de website zelf. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens waarnaar gevraagd wordt, zijn de gegevens die minimaal nodig zijn.
detoekomstvandesport.be behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer detoekomstvandesport.be dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van detoekomstvandesport.be te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@detoekomstvandesport.be

9. Wijzigingen

De privacyverklaring kan gewijzigd worden (bijvoorbeeld ten gevolge van wetswijzigingen). Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.