inauguratie

Oprichting UGent-Leerstoel Frans Verheeke

Inauguratie

De feestelijke inauguratie van de UGent-Leerstoel Frans Verheeke vond op 22 oktober 2018 “onder massale belangstelling” plaats in Het Pand te Gent. De oprichting van de Leerstoel werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van vdk bank, CM Midden-Vlaanderen, KAA Gent, Hudson België en die Keure.

Impressies

Fotoverslag van de Inauguratie (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Francis Vanhee)

Frans Verheeke - beknopt CV

Frans Verheeke werd op 22 oktober 1934 geboren in Gent. Hij studeerde rechten en criminologie aan de Universiteit Gent.

Hij startte in 1962 als directeur bij de toenmalige Volksdepositokas – vandaag vdk bank – en bouwde de bank professioneel uit waarbij haar balanstotaal steeg van – omgerekend – bijna 22 miljoen EUR naar 1,3 miljard EUR bij zijn afscheid in 1998. Hij verdedigde de onafhankelijkheid van deze regionale bank in tijden van op elkaar volgende consolidatiegolven. Na het voorzitterschap van de raad van bestuur van de bank, van 1998 tot 2004, werd hij voorzitter van één van de belangrijkste aandeelhouders van de bank, de investeringsmaatschappij Volksvermogen.

Frans Verheeke was eveneens politiek actief als gemeenteraadslid en van 1983 tot 1989 als schepen van economie en van de haven van Gent.

Onder zijn impuls werd vdk bank in 1988 hoofdsponsor van de toen noodlijdende voetbalclub AA Gent. Als gewaardeerd bestuurder stond hij de club bij in goede én slechte tijden.

In 1992 richtte hij Incofin op, dat inmiddels een van de belangrijkste spelers inzake microfinanciering ter wereld is geworden.

Frans Verheeke stichtte in 1995 de Hogeschool Gent en hielp haar groeien van 7500 tot 18000 studenten. Hij was voorzitter van het muziekcentrum De Bijloke en droeg bij tot de bloei van de klassieke muziek in Gent.

Hij nam daarnaast bestuursmandaten op in andere Gentse organisaties en bedrijven zoals het algemeen ziekenhuis Sint-Lucas, het staalbedrijf Sidmar en de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard.

De loopbaan van Frans Verheeke kenmerkt zich door een diepe sociale betrokkenheid voor de samenleving, een grote aandacht voor de lokale verankering en een bijzonder breed maatschappelijk engagement.

Programma

19u30

ontvangst

moderator: Steffy Merlevede

20u00

welkomstwoord
door Herwig Reynaert, decaan van de Faculteit Politieke en Sociale
Wetenschappen (UGent) en promotor van de Leerstoel

20u05

voorstelling UGent-Leerstoel Frans Verheeke – De Toekomst van de Sport
door Pascal Delheye, titularis van de Leerstoel

20u10

muzikaal intermezzo
door Sioen plays Graceland (acoustic)

20u20

gesprek met de financierende partners over het belang van sport en beweging
Leen Van den Neste (vdk bank), Nancy Fobe (CM Midden-Vlaanderen),
Michel Louwagie (KAA Gent) en Ivan De Witte (Hudson België)

20u35

muzikaal intermezzo
door Sioen plays Graceland (acoustic)

20u45

gesprek over de toekomst van de sport
Bashir Abdi, Imke Courtois, Sven Decaesstecker en Gella Vandecaveye

21u20

huldiging Frans Verheeke
laudatio door Ivan De Witte

21u25

slotwoord
door vicerector Mieke Van Herreweghe

21u30

Feestelijke receptie