Meeting #13

SOCIAAL-SPORTIEF WERK I.F.V. EEN GEZONDE EN ZORGZAME BUURT

Maandag 2 oktober 2023, Aula Academica, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Insteek

Binnen steeds meer sectoren verschijnt de waarde van sociaal-sportief werk op de radar. Dat is vooreerst de verdienste van de vele bottom-up-initiatieven die zich overal te lande manifesteren, maar het heeft ook te maken met een optimalisatie van die respectieve radars. Zo kijkt men binnen Zorg en Gezondheid veel ruimer dan het ‘individu’. De community wint aan belang. Initiatieven die streven naar een gezonde en zorgzame buurt worden gefaciliteerd. Vanuit een nieuwe visie op ziekte en gezondheid onderneemt ook CM als groot gezondheidsfonds actie om sociaal-sportieve werkingen te betrekken bij het eigen doelstellingenkader. Gezien de participatieve maatschappijvisie en de klemtoon op positieve gezondheid is er een perfect match. Binnen de eerstelijnszones – waarin heel veel actoren samenwerken – zijn er bovendien boeiende perspectieven.

Op maandag 2 oktober 2023 werd er tijdens Meeting #13 een overview gepresenteerd vanuit een bovenlokaal sectoraal perspectief.

Op zaterdag 7 oktober 2023 lichtten enkele sterke Gentse sociaal-sportieve initiatieven hun verbindende buurtwerking toe tijdens het Doeners- en (om)denkersfestival.

Presentaties n.a.v. Meeting #13

Presentaties n.a.v. Doeners- en (om)denkersfestival

Impressies

Fotograaf: Eduard Delputte n.a.v. Meeting #13 – snapshots n.a.v. Doeners- en (om)denkersfestival

Programma

19u00

Ontvangst met warming-up
Jongeren van Aiki-O-Kami Gent en Shito Kai Gent

19u15

Verwelkoming
Pascal Delheye
(UGent-Leerstoel Frans Verheeke — De Toekomst van de Sport)

19u20

CM: beweging, gezondheid en zorg in de buurt

Er beweegt iets in de buurt 
Herman Peeters en Hanne Lewyllie (RAKastan)

Netwerken in beweging 
Samia Van Vooren

19u55

Beweging en sport als hefboom voor zorgzame buurten
Inge Verhaegen en Sissi Vlamynck (coaches zorgzame buurten voor de Koning Boudewijnstichting)

20u15

Mogelijkheid tot vraagstelling uit het publiek

20u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel

Van links naar rechts: Herman Peeters, Hanne Lewyllie, Inge Verhaegen, Sissi Vlamynck en Samia Van Vooren (fotograaf: Eduard Delputte – klik op de foto voor een groter beeld)

Van links naar rechts: Wim Beelaert, Gilles Vanhamme, Jasper Vandorpe en Bert Misplon (credits: Sioen – klik op de foto voor een groter beeld)