Meeting #5

Topsport Quo Vadis?

Maandag 2 december 2019, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Insteek

Topsport is vanuit politicologisch perspectief bijzonder interessante materie, niet in het minst omdat Sport op zich een Vlaamse bevoegdheid is, maar sommige aspecten toch onder federale bevoegdheid vallen (zoals bijvoorbeeld de RSZ-bijdragen van professionele sporters, waar Minister Weyts naar verwees in zijn toespraak). Ook Olympische vertegenwoordiging gebeurt op het niveau van de natiestaat (i.e. België).

Vanuit genderperspectief valt er eveneens veel te zeggen over ‘profsport’. In geen enkele beroepssector is de ‘gender pay gap’ blijkbaar groter dan die binnen bepaalde sportdisciplines. Conform de missie van de UGent-Leerstoel Frans Verheeke wordt sowieso een lans gebroken voor meer aandacht voor vrouwensport en gender balance. Dat is ook de missie van de Taskforce ‘Women & Sports’ van het BOIC/COIB.

Spijtig genoeg kon Agnes Elling niet aanwezig zijn omwille van het overlijden van haar vader daags voor Meeting #5. Veel sterkte voor haar en de familie.

Dank aan Hilde Caers (Sport Vlaanderen) voor haar flexibiliteit en haar bereidwilligheid om een presentatie te geven over het ALL IN-project. Niet beperkt tot topsport, maar een ruime blik op de gender(on)evenwichten in de sportsector.

Beschikbare presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #5 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Stefanie Vancoillie)

Programma

19u30

Ontvangst met warming-up in Zaal Refter
De Dansacademie – MSKA Roeselare en Hypnosis Dance Academy (dansschool met ook aandacht en inzet voor G-dans)

20u00

Verwelkoming
Pascal Delheye (UGent-Leerstoel Frans Verheeke – De Toekomst van de Sport)

20u05

Vlaanderen, een sportnatie in topvorm
Ben Weyts (Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand)

20u25

Vrouwen en topsport: status en statuut
Gwenda Stevens en Dominique Monami (Taskforce ‘Women & Sports’ van het BOIC)

20u45

Topsportklimaat: over maakbaarheid, mythen en moraliteit
Agnes Elling (Senior onderzoeker/stafmedewerker wetenschapsontwikkeling Mulier Instituut, Utrecht)

21u05

Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek

21u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel