Meeting #12

GENETISCHE MANIPULATIE I.F.V. ‘MENSVERBETERING’:
WAT KAN EN WAT IS VERANTWOORD?

Maandag 5 juni 2023, Aula Academica, Voldersstraat 9, 9000 Gent

Insteek

Naar aanleiding van een spraakmakende publicatie en presentatie werd prof. Frans De Wachter op 11 september 2000 als volgt geciteerd in de Volkskrant:

‘Misschien’, zei filosoof De Wachter, ‘voelt de topsport zich vooral bedreigd door doping omdat zich daarin de technologisering van het lichaam doorzet. Doping is de voorlaatste stap. De laatste is die van de genetische manipulatie. Dan zal het citius, altius, fortius zijn grenzen naderen. En als dat het geval is nadert per definitie de sport zelf zijn einde.’

Meer dan twee decennia later was dit citaat een ideale smaakmaker voor Meeting #12. Met de ‘technologisering van het lichaam’ in het achterhoofd (cfr. Meeting #10) gingen we dieper in op Genetische manipulatie i.f.v. ‘mensverbetering’: wat kan en wat is verantwoord? 

Gendoping werd daarbij in een breder perspectief geplaatst. Hoe laagdrempeliger genetische manipulatie wordt, hoe meer ethische overwegingen – en dus ook politieke keuzes en een wettelijk kader – ertoe doen.

Presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #12 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Eduard Delputte)

Programma

19u00

Ontvangst met warming-up
Skippers van XL Rope & Dance

19u15

Verwelkoming
Pascal Delheye
 (UGent-Leerstoel Frans Verheeke — De Toekomst van de Sport)

19u20

Genoomwijziging bij de mens: een overzicht van ethische en maatschappelijke vragen
Seppe Segers (Assistant Professor Biomedical Ethics @ GROW-School for Oncology and Reproduction – CAPHRI-Care and Public Health Research Institute, Maastricht University | Bioethics Institute Ghent, UGent)

19u40

Gendoping: fabricatie, detectie en penalisatie?
Olivier de Hon (Chief Intelligence & Investigations @ Dopingautoriteit)

20u00

‘No human is limited’? Over (de grenzen aan) maakbaarheid in topsport
Hanna Vandenbussche (topatleet | wetenschappelijk medewerker @ Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven | pedagogisch begeleider Filosofie @ Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

20u15

Mogelijkheid tot vraagstelling uit het publiek

20u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel

Van links naar rechts: Seppe Segers, Olivier de Hon en Hanna Vandenbussche (fotograaf: Eduard Delputte – klik op de foto voor een groter beeld)