Persvoorstelling

Praktijkgids sociaal-sportief werk #1

125 protagonisten over visies, noden en dromen

Woensdag 16 juni 2021, 9u00, Korenlei 15 - 9000 Gent

Insteek

Sociaal-sportief werk is een nieuwe term die toch vertrouwd klinkt omwille van de herkenbaarheid van de componenten. Het gaat in principe om de doorsnede van drie sectoren (Werk, Sport en Welzijn), waar ook tal van andere domeinen mee verwant zijn (jeugdwerk, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, enz.). Het koppelteken tussen sociaal en sportief heeft daarom in de eerste plaats een symbolische functie. Met de Praktijkgids sociaal-sportief werk willen we sectoren koppelen en bruggen bouwen, ook tussen diverse gerelateerde labels als Buurtsport, Sport+ (Sport-plus), +Sport, Sport for Development, enz.

In het eerste boekdeel getuigen 125 protagonisten over hun visies, noden en dromen. Over wat goed loopt en over wat nog veel beter zou kunnen lopen. Door het hybride karakter van hun activiteiten zijn ze (bijvoorbeeld op het vlak van sectorale of domeinspecifieke subsidies) soms slachtoffer van hun innovatieve aanpak. Maar bij de pakken blijven zitten, doen ze niet. Zelfs niet in tijden van corona. Dit eerste volume van de praktijkgids kan dan ook als een bloemlezing van de grote rijkdom aan sociaal-sportief werk worden gezien. Meer nog dan mooi, hoopt deze gids dan ook nuttig te zijn. Een gids in de vele betekenissen van het woord dus.

Verdere info en bestelling

Klik voor groter beeld

Programma

08u30

Onthaal met koffie en ontbijtkoeken

09u00

Verwelkoming door dhr. Louis Vervloet, voorzitter van de Raad van Bestuur van vdk bank

09u05

Boekvoorstelling

Introductie door Pascal Delheye, Shana Sabbe en Herwig Reynaert (initiatiefnemers)

Toespraak door mevr. Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

Overhandiging van het eerste exemplaar

Pitch door sociaal-sportieve protagonisten

09u45

Q&A

Het aantal aanwezigen werd conform de geldende COVID-19-maatregelen gelimiteerd tot 50 personen.

Er wordt een groter publieksmoment voorzien op maandag 8 november 2021 (vanaf 19u30, Ceremoniezaal – Aula van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9, 9000 Gent).

Impressies van de persvoorstelling

Fotograaf: Anne-Sophie De Lembre (en enkele snapshots door Pascal Delheye)