Meeting #3

SPORT EN TEWERKSTELLING: STATUTEN, VERLONING, VERGOEDING, BENCHMARKING

Maandag 1 april 2019, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Insteek

Terwijl het onderzoek dat we vanuit de UGent-Leerstoel Frans Verheeke verrichten intersectoraal en sociaalpolitiek van inslag is, proberen we met de meetings het volledige sportieve speelveld open te trekken. Zo vermijden we zelf thematische verkokering en willen we een blik bieden op het ruimere kader. Zeker voor een complex thema als sport en tewerkstelling is dat belangrijk.

Beschikbare presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #3 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Stefanie Vancoillie)

Programma

19u30

Ontvangst met artistieke warming-up in Zaal Rector Vermeylen
Jonge jongleurs van Circusplaneet (binnen het ruime aanbod heeft Circusplaneet ook aandacht voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties en voor personen met een beperking)

20u00

Verwelkoming
Pascal Delheye (UGent-Leerstoel Frans Verheeke – De Toekomst van de Sport)

20u05

Vergelijking tussen de verloning van profvoetballers en het loonbeleid in de industrie/overheid
Ivan De Witte (Hudson)

Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek

20u50

Professionalisering van de sportsector versus het statuut verenigingswerk:
een gouden combinatie?

Davy Callewaert (Sportwerk Vlaanderen)

Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek

21u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel.