Meeting #2

SPORT EN SOCIAAL-INNOVATIEF ONDERNEMERSCHAP: METHODIEKEN VOOR KINDEREN UIT KANSENGROEPEN

Maandag 4 februari 2019, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Insteek

Wat tijdens de eerste meeting door middenveldorganisaties uit de diverse sectoren globaal werd ingeleid en aangekaart, werd tijdens Meeting #2 lokaal uitgediept door 3 van de vele sociaal-innovatieve protagonisten die overal te lande actief zijn. Ze gaven toelichting bij successen of obstakels m.b.t. intersectorale samenwerking, definieerden kritische succesfactoren, enz. Er werd gefocust op methodieken voor kinderen uit kansengroepen.

Beschikbare presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #2 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Francis Vanhee)

Programma

19u30

Ontvangst met dansante warming-up in Zaal Rector Vermeylen
Psycho Youngstaz (jong breakdance collectief onder leiding van Sam De Waele en Karim Kalonji van Together We Stand, met dansers van 9 tot 14 jaar)

20u00

Verwelkoming
Pascal Delheye (UGent-Leerstoel Frans Verheeke – De Toekomst van de Sport)

20u55

Miroir D’Eux (EU Interreg France-Wallonie-Vlaanderen)
Magalie Mattana & Pol Coussement

21u20

Mogelijkheid tot vraagstelling vanuit het publiek

21u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel