Meeting #15

Wie maakt werk van sport?

Maandag 6 mei 2024, Sint-Pietersabdij, Stad Gent

Insteek

“Vandaag krijgt 90 procent van de trainers, scheidsrechters of coördinatoren bij sportclubs een vrijwilligersvergoeding of geen vergoeding, zegt Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie. ‘Terwijl de inspanningen die van hen gevraagd worden volgens ons het louter vrijwillige overstijgen en van groot maatschappelijk belang zijn.’ De stap om in loondienst of als zelfstandige aan de slag te gaan, is zowel voor kandidaat-trainers als clubs administratief complex en erg duur. Flexi-jobs zijn tot nader order niet mogelijk in de sportsector, behalve voor redders. ‘Wij hopen echt dat de volgende federale regering werk maakt van een statuut op maat’, zegt Hoof. ‘Dat is dringend nodig.’” (Jef Poppelmonde, De Standaard, 18 maart 2024).

Bovenstaand citaat was een strakke voorzet richting Meeting #15. Vanuit Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie en Sportwerk Vlaanderen werd gefocust op tewerkstelling. Dat is altijd een relevant thema, maar nu des te meer gezien het gloednieuwe ‘Tewerkstellingsdecreet’ en de noden in de sector.

Presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #15 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Flo De Geyndt)

Programma

19u00

Ontvangst met sociaal-sportieve warming-up in de Kapittelzaal
Louis en Lowie
(Ell Circo D’ell Fuego)

19u15

Verwelkoming
Pascal Delheye
 (UGent-Leerstoel Frans Verheeke — De Toekomst van de Sport)

19u20

Tewerkstelling in cijfers
Jasper Truyens (Sport Vlaanderen)

19u40

Wat kan een gezonde sportarbeidsmarkt betekenen voor de groei van de sportsector?
Caro Carrissemoux (Sportwerk Vlaanderen)

20u00

Tewerkstelling: noden op en naast het (sport)terrein
Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie)

20u20

Interactie met het publiek

20u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel

Lowie en Louis van ECDF (fotograaf: Flo De Geyndt – klik op de foto voor een groter beeld)