Meeting #1

BEWEGING, SPORT, SPORT+, +SPORT… NAAR EEN INTEGRAAL BELEID VIA INTERSECTORALE SAMENWERKING IN DE STEDEN EN GEMEENTEN?

Maandag 3 december 2018, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Insteek

Tijdens de eerste meeting werd een helikopterperspectief geboden en stipten vertegenwoordigers uit diverse sector-organisaties ook lokale good & bad practices aan.

Beschikbare presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #1 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Francis Vanhee)

Programma

19u30

Ontvangst

20u00

Verwelkoming
Pascal Delheye (UGent-Leerstoel Frans Verheeke – De Toekomst van de Sport)

20u05

Een nieuw beleids- en begrippenkader

Mogelijkheden tot intersectorale samenwerking binnen het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur
Mieck Vos (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)

Beweging (inclusief sport) als doel
Werner De Wael (Vlaams Instituut Gezond Leven)

Sport en participatie: hernieuwde kijk en verse goesting
Bart Rogé (Demos)

20u35

Urban dance
Sociaal-innovatieve protagonisten

20u40

Panelgesprek met vertegenwoordigers uit de diverse sectoren
Jeroen Bauters (Parantee-Psylos), Eddy Beckers (Special Olympics Belgium), Werner De Wael (Gezonde Gemeente – Vlaams Instituut Gezond Leven), Bruno D’Hulster (SportaMundi), Licorice Leroy (Netwerk Tegen Armoede), David Nassen (ISB), Marieke Poissonnier (Samenlevingsopbouw), Bieke Purnelle (RoSa), Eva Vereecke (De Ambrassade), Zakayo Wandoloh (Demos)

21u25

Urban dance
Sociaal-innovatieve protagonisten

21u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel