Meeting #14

Wordt zwemmen een luxe?

Maandag 4 maart 2024, Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent

Insteek

Klopt het dat er minder en minder zwemwater ter beschikking is en dat zwemmen duur geworden is? Worden personen in een kwetsbare positie (al dan niet impliciet) uitgesloten? Is er minder ‘ruimte’ voor zwemonderwijs waardoor steeds meer kinderen niet meer leren zwemmen? Wat leeft er onder LO-leerkrachten en schooldirecties? Vinden we het als samenleving belangrijk dat zwemmen laagdrempelig en toegankelijk blijft voor iedereen en dat iedereen moét leren zwemmen?

Veel vragen… en uit de massale interesse bleek dat het ook effectief een thema is dat sterk leeft. De grote Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij van Stad Gent had vele malen groter mogen zijn…

Na een inzichtelijke duiding vanuit het Netwerk Lokaal Sportbeleid presenteerde Tine Sleurs (UCLL), mede namens de vertegenwoordigers uit de LO-opleidingen, de resultaten van een grootschalig pionierend onderzoek binnen het basisonderwijs. De resultaten zijn – in de lijn van de verwachtingen – alarmerend. Actie is vereist, zowel op Vlaams als op lokaal niveau.

Ook tijdens de toespraken van de andere stakeholders bleek des te meer dat lokale besturen een grote verantwoordelijkheid hebben, zowel m.b.t het beschikbare zwemwater als de prijs ervan. Hoewel de ‘hybridisering’ (i.e. de vervloeiing van het publieke en het private domein) dat voor een stuk maskeert (omdat vooral de private branding op het eerste gezicht in het oog springt), ondertekenen de lokale besturen bij PPS-constructies wel degelijk de contracten en bepalen ze dus mee de voorwaarden.

Een integrale, sociaal-maatschappelijke en duurzame visie én aanpak is meer dan ooit nodig. Schitterend dat er zo veel stakeholders aanwezig waren. Laat ons met ons allen dit thema verder ter harte nemen. Verbinding werkt!

Presentaties

Impressies

Fotoverslag Meeting #14 (© UGent-Leerstoel Frans Verheeke – Fotograaf Eduard Delputte)

Programma

19u00

Ontvangst met sociaal-sportieve warming-up in de Kapittelzaal
Battle Droids Crew

19u15

Verwelkoming
Pascal Delheye
 (UGent-Leerstoel Frans Verheeke — De Toekomst van de Sport)

19u20

Red het zwemmen! Waar staan we vandaag?
Hanne Neirynck (Netwerk Lokaal Sportbeleid)

19u35

Schoolzwemmen in nood
Tine Sleurs (UCLL), Steven Decroos (KdG), Kristine De Martelaer (VUB), Nathalie Hens (VIVES), Raf Kelderman (Thomas More), Katrijn Mattijs (PXL), Filip Roelandt (HOGENT en UGent), An Taets (AP Hogeschool Antwerpen), Filip Vandewiele (Odisee), Bart Van Houtte (Arteveldehogeschool), Kian Vanluyten (KU Leuven), Veerle Van Raemdonck (Erasmushogeschool Brussel), Stefanie Verstraete (Howest), …

19u50

Pitch van stakeholders (in alfabetische volgorde)
Célie Cornette (Belgian Organisation for Adapted Swimming – BOAS)
Michaël Schouwaerts (Sportoase)
Sigrid Spruyt (Outdoor Swimming Belgium)
Wout Stevens (Gezinssport Vlaanderen)
Pieterjan Vangerven (Vlaamse Zwemfederatie)
Bernard Van Zeebroek (LAGO – S&R Group)
Sanne Waumans en Chiron Potié (Sportwerk Vlaanderen)

20u20

Interactie met het publiek

20u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel

Vooraan: Carine Verbauwen en Fred Deburghgraeve. Achteraan van links naar rechts: Bernard Van Zeebroek, Michaël Schouwaerts, Wout Stevens, Célie Cornette, Hanne Neirynck, Sanne Waumans, Chiron Potié, Pieterjan Vangerven, Tine Sleurs en Sigrid Spruyt (fotograaf: Eduard Delputte – klik op de foto voor een groter beeld)