U i t n o d i g i n g

MEETING #12

Genetische manipulatie i.f.v. ‘mensverbetering’:
wat kan en wat is verantwoord?

Maandag 5 juni 2023

Aula Academica
Voldersstraat 9, 9000 Gent

Dit evenement wordt u gratis aangeboden.

Programma

19u00

Ontvangst met warming-up
Skippers van XL Rope & Dance

19u15

Verwelkoming
Pascal Delheye
(UGent-Leerstoel Frans Verheeke — De Toekomst van de Sport)

19u20

Genoomwijziging bij de mens: een overzicht van ethische en maatschappelijke vragen
Seppe Segers (Assistant Professor Biomedical Ethics @ GROW-School for Oncology and ReproductionCAPHRI-Care and Public Health Research Institute, Maastricht University | Bioethics Institute Ghent, UGent)

19u40

Gendoping: fabricatie, detectie en penalisatie?
Olivier de Hon (Chief Intelligence & Investigations @ Dopingautoriteit)

20u00

‘No human is limited’? Over (de grenzen aan) maakbaarheid in topsport
Hanna Vandenbussche (topatleet | wetenschappelijk medewerker @ Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven | pedagogisch begeleider Filosofie @ Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

20u15

Mogelijkheid tot vraagstelling uit het publiek

20u30

Netwerkmoment tijdens afsluitende receptie, aangeboden door de financierende partners van de Leerstoel

Dit evenement wordt u gratis aangeboden.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 29 mei 2023.

Inschrijven